FINALITATS I PROPÒSITS

D’acord amb la llibertat d’expressió, citada com a dret fonamental a l’article 19è de la Declaració Universal dels Drets Humans entenem que altres opcions digitals poden quedar reflectides i cohabitar amb la nostra web. Per tant, aquesta pàgina queda oberta a iniciatives digitals diverses. Per això i d’acord amb el principi de rebre i transmetre informacions i idees sense ingerència de cap tipus, s’ha considerat que  plantejaments socials, polítics i territorials, afins, propers o fins i tot aliens al carlisme, poden ésser tinguts en compte, doncs des de diferents posicionaments també es pot col·laborar en la recerca de la veritat.

En conseqüència quedaran excloses totes les webs, blogs, fòrums i altres expressions digitals que siguin antagònics o contraris a la democràcia, al Partit Carlí de Catalunya-ATCC i al Partido Carlista, o que el seu contingut transgredeixi  les més elementals regles de civilitat i cortesia.

S’ha designat una comissió formada per tres militants de l’ATCC-PCdeC que analitzaran i valoraran el contingut d’altres iniciatives digitals amb la finalitat d’acceptar aquestes formes d’expressió dins la web de l’ATCC-PCdeC.

 

PUBLICACIONS CARLISTES

 

El Federal – Revista oficial del Partido Carlista

PCM (Digital) – Partido Carlista de Madrid. Boletín digital del Partido Carlista de Madrid

Galicia Hoxe – Partido Carlino de Galitzia.  Boletín del Partido Carlino de Galitzia

Toz Chuñidos – Partido Carlista de Aragón.  Boletín del Partido Carlista de Aragón

Avancem – Partit Carlí de Catalunya (inactiva) Butlletí del Partit Carlí de Catalunya

Autogestió – Partit Carlista del País Valencià (inactiva) Butlletí del Partit Carlista del País Valencià

Montejurra – EKA (inactiva) Boletín informativo del Partido Carlista de Euskalerria – EKA

 

WEBS

Partido Carlista                                             www.partidocarlista.com

Partit Carlí de Catalunya – ATCC  –              www.partitcarliatcc.cat

El Legitimista digital                                      www.legitimistadigital.com

Espacio Carlista                                            espaciocarlista.wordpress.com

 

BLOGS

Carlistes catalans                                         carlistescat.blogspot.com

Carlistes Catalunya                                      carlistescatalunya.blogspot.com.es

Carlistas todos                                              carlistas-todos.blogspot.com.es

Lealtad a la lealtad                                       lealtadalalealtad.wordpress.com

 

FÒRUMS

Foro del Partido Carlista de Euskalerria – E.K.A.               eka.mforos.com

Foro Partido Carlista de Madrid                    www.network54.com/Forum/659851

Foro Carlismo Rebelde                                 www.network54.com/Forum/665704          

 

ADRECES D’INTERÈS

Centre d’estudis d’Avià                                 ceaviacarlisme.blogspot.com

 

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow